γ-бутиролактон

γ-бутиролактон
γ-butirolaktonas statusas T sritis chemija apibrėžtis Heterociklinis junginys. formulė O(CH₂)₃C(=O) atitikmenys: angl. γ-butyrolactone rus. γ-бутиролактон ryšiai: sinonimas – 4-butanolidas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • бутиролактон — бутиролактон …   Орфографический словарь-справочник

  • Бутиролактон — β Бутиролактон γ Бутиролактон Список значений слова или словосочетания со ссылками на соответствующие статьи. Если вы попали сюда из …   Википедия

  • БУТИРОЛАКТОН — (бутанолид), мол. м. 86,09; бесцв. гигроскопич. жидкость; т. пл. Ч 44 …   Химическая энциклопедия

  • Бутиролактон — см. Лактоны …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • бутиролактон — лактон масляной кислоты …   Cловарь химических синонимов I

  • Гамма-бутиролактон — Гамма бутиролактон …   Википедия

  • Γ-Бутиролактон — Гамма бутиролактон Общие Систематическое наименование γ Бутиролактон (Dihydrofuran 2(3H) one) Химическая формула C4H6O2 Молярная масса …   Википедия

  • гамма-бутиролактон — сущ., кол во синонимов: 2 • лактон (7) • растворитель (67) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • β-бутиролактон — β butirolaktonas statusas T sritis chemija apibrėžtis Heterociklinis junginys. formulė OCH(CH₃)CH₂C(=O) atitikmenys: angl. β butyrolactone rus. β бутиролактон ryšiai: sinonimas – 3 metil 3 propanolidas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Гамма-Бутиролактон — …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”